Поиск

Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод"

Організаційно-правова форма емітента:

Публічне Акціонерне товариство

Місцезнаходження:

84695, Донецька область, місто Горлівка, вулиця Карла Маркса, будинок 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

00191787

Міжміський код та телефон, факс:

(0624)56-02-15; (0624)56-02-24

Електронна поштова адреса емітента:

tbeznosenko@magnezit.com